Bo ved bryggekanten

Bryggehagen
LEVANGER

Helt siden lanseringen av trinn 1 har interessen for Levanger Brygge vært enorm.

Vi har nå startet planleggingen av trinn 3!

Nysgjerrig? Meld deg som interessent og få informasjon først!

Lysglimtet på Levanger brygge

KOMPISBRYGGA
VERDAL

Kompisbrygga på Levanger brygge blir et godt sted å bo. Her bygger vi 7 tilrettelagte, moderne og smakfulle leiligheter for beboere som ønsker et godt liv i egen bolig. I tillegg bygger vi 1 baseleilighet for kommunens ansatte, som blir et trygt holdepunkt for alle i Kompisbrygga.